Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dobrydarek.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
Prodávající: Dobrý dárek s.r.o., IČ: 275 71 009, DIČ: CZ275 71 009
sídlo: Českobrodská 68/28, Praha 9, evidující úřad: FÚ Praha 9
provozovna: Českobrodská 68/28, 190 00 Praha 9
e-mail: info@dobrydarek.cz (na dotazy odpovídáme do jednoho pracovního dne)
tel.: +420 222 713 344
Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednání
Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchod http://www.eshop.dobrydarek.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
V případě objednávky produktů na míru vyžadujeme od kupujícího platbu (nevratnou zálohu) předem. Ta je provedena buď bankovním převodem, online platbou platební kartou, případně složením zálohy na kamenné prodejně po předchozí domluvě.

Produkty na míru tvořící výjimku:

SPZ s vlastním nápisem

DD00656

Rybářovo tričko – vlastní jméno

DD01047

Vlastní poštovní známka

DD01024

Režisérské křeslo Exclusive HIGH

DD01021

Režisérské křeslo Exclusive BLACK

DD01020

Dárek z lásky, vlastní text

DD01014

Půllitr "obouruč". vlastní design

DD01000

Novomanželské pivo. Double půllitr

DD00999

Osobní půllitr s víčkem

DD00956

Narozeninové tričko . gratulace v novinách

DD00952

Rodinný strom . rodokmen s fotografiemi

DD00951

Patříte k sobě . On & Ona

DD00947

Love poukázky . 11 super darů v jednom

DD00943

Označení laserem - vypálení

DD00874

Desatero pro rybáře s označením

DD00419

Osobní půllitr . vlastní design + podtácek

DD00617

Smaltovaná pouliční cedule . vlastní design

DD00610

Smaltovaná oválná cedule . vlastní design

DD00937

Rodinná rohožka . Vítejte u nás doma

DD00950

Rodinná pravidla . svatební dar

DD00949

Svatební polštářky . Pro dva

DD00948

Máma obraz .  den matek

DD00944

Doma je doma . Rodinný obraz

DD00939

Rohožka pro novomanžele .  se jménem

DD01019

Konečně se berou . svatební dar

DD00942

Manželský tandem . Obraz jako svatební dar

DD00941

Family Tree . Rodinný plastický obraz

DD00940

Těžítko s 3D portrétem

DD00740

Baby obraz . pro kluky a holky

DD00938

A další v kategorii http://eshop.dobrydarek.cz/111-personifikovane-darky 

3. Stornování objednávky
Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.
Výjimku tvoří pouze položky zák. č. 40/1964 Sb., Odst. 8 písm. c) § 53, což je zboží tvořené na míru (s kupujícím zadaným textem, fotografií, obrázkem atd.) a zboží podléhající rychlé zkáze. Od smlouvy obsahující zboží podléhající rychlé zkáze kupující nemůže odstoupit. Při stornování objednávky zboží vytvořeného na míru si prodávající účtuje storno poplatek ve výši nákladů spojených s výrobou a přepravou předmětu kupní smlouvy.

4. Podmínky dodání
Osobní odběr - Zákazník má možnost ihned odebrat objednané skladové zboží osobně. O připravení zboží k vyzvednutí bude zákazník informován emailem (dříve není možné objednávku vyzvednout).
Bude-li se sada na míru kompletovat na prodejně, bez předchozí domluvy, účtujeme příplatek 150 Kč vč. DPH.
Kurýr - Skladové zboží je odesíláno v pracovní dny, pokud je objednávka přijata do 14:30 hodin. Kurýr doručuje zásilky do 17:00 hodin týž den. Expresní dodání do 120 min. je možné za příplatek dle ceníku kurýrní služby. O výši příplatku budete informování předem.
PPL - Skladové zboží je odesíláno v pracovní dny do 13,30 hodin, doručení maximálně do dvou pracovních dnů od podání. Sobotní doručení pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě za příplatek, o jehož výši budete informování předem. Při volbě této služby je potřeba v registraci uvést své telefonní číslo které následně bude předáno přepravci. S přepravcem je možné se pak telefonicky domluvit na času předání.
Po předchozí domluvě můžeme doručit i prostřednictvím ČD Cargo (příjemce hradí dopravu sám), je-li služba ve vaší blízkosti dostupná a vyhovuje-li vám její otevírací doba.

5. Ceny
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Platební podmínky - Platit lze v hotovosti nebo platební kartou jak na prodejně, tak u přepravce PPL. U kurýrní služby není možné platit kartou.
Objednávku nad 2 000 Kč (včetně DPH) Vám zboží doručíme zdarma zásilkovou službou PPL. Neplatí pro kurýrní službu pro Praze a Slovenskou republiku.

6. Reklamace a záruční podmínky
Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Spotřebitel má při uplatnění záruky: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (na elektronické adrese info@dobrydarek.cz nebo telefonním čísle 222 713 344) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kontakt pro uplatňování reklamací: Dobrý dárek, s. r. o., Českobrodská 68/28, 190 00 Praha 9. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Při výměně zboží Vám zašleme nové zboží přepravní společností PPL a zároveň si poškozené zboží vyzvedneme. Zákazník při uplatnění reklamace a následné výměně zboží souhlasí s vrácením vadného zboží nebo potravin, abychom i my mohli uplatnit reklamaci u našeho dodavatele.
V případě poškození zboží přepravní službou, nás neprodleně po převzetí a zkontrolování obsahu zásilky kontaktujte na telefonním čísle +420 602 294 484. Nahlášení poškození musí proběhnout zpravidla do dvou pracovních dní vyjma individuálních případů (např. v případě kdy za kupujícího převzala zásilku jiná osoba, protože kupující neměl možnost převzít zásilku osobně ihned a zkontrolovat obsah okamžitě a podobné případy). Prosíme, abyste v takovém případě nelikvidovali obaly včetně výplní, které se nacházely mezi zbožím, jinak reklamace přepravní společností nemůže být posouzena, případně uznána a nebudeme moci požadovat finanční náhradu za poškozené zboží.

7. Odstoupení od smlouvy
Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. V případě tohoto rozhodnutí nás o tom, prosíme, písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

  • vrácené zboží musí být kompletní zboží nesmí být nikterak znehodnoceno. Jestliže kupující vrátí zboží pouze částečně, i peníze budou vráceny pouze částečně.
  • Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít (zejména potraviny), není možné takové zboží dodavateli vrátit.
  • Prosíme, doložte námi vystavený prodejní doklad, jeho kopii nebo číslo objednávky a uveďte své číslo bankovního účtu, na které chcete poukázat peníze za vrácené zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží vytvořeného na míru, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání. Po obdržení Vašeho dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky. V případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 5 pracovních dnů od obdržení kladného vyjádření reklamace.
Upozornění: Podle § 457 a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku je každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné (byl obsahem smlouvy výkon nebo bylo předmětné zboží poškozeno), musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

8. Rozpor s kupní smlouvou (§ 616 občanského zákoníku)
Prodávající http://www.eshop.dobrydarek.cz odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Při prodeji zboží shromažďuje společnost Dobrý dárek, s. r. o. provozující e-shop http://www.eshop.dobrydarek.cz pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity společností Dobrý dárek, s. r. o. jakožto správcem a případně jinou třetí osobou jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických  prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 20 let od udělení souhlasu. Souhlasem s obchodními podmínkami kupující bere navědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem. 10. Zásady ochrany osobních údajů Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod eshop.dobrydarek.cz. Dobrý dárek s.r.o. shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uzavření spotřebitelských smluv vzniklých při provozování internetového obchodu eshop@dobrydarek.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování služeb, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd. Dobrý dárek, s.r.o. neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících. Jaká osobní data shromažďujeme? Dobrý dárek s.r.o. shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění spotřebitelské smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě eshop@dobrydarek.cz a jedná se o následující: – Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ) – Dodací adresa – Fakturační adresa – E-mail – Telefon. 

Prohlášení: Dobrý dárek s.r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem eshop.dobrydarek.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Dobrý dárek s. r. o. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.
Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost ode dne 24. 8. 2017, vydává Dobrý dárek s.r.o.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.